Sniedzam dažādas sarežģītības pakāpes demontāžas pakalpojumus:

  • celtniecības konstrukciju demontāža;
  • jebkura veida celtņu un citu objektu demontāža;
  • dažādu metāla konstrukciju (autoceltņu, autokrānu, mucu, žogu, tiltu, kalšu u.c. konstrukciju) demontāža;
  • lauksaimniecības tehnikas demontāža;
  • ēku un būvju demontāža, būvgružu utilizācija ar drupinātāju;
  • kravu pārkraušanas pakalpojumi;
  • kuģu vraku demontāža.

Kompānijas menedžeris uz vietas novērtē paredzamo darbu apjomu, pēc kā kvalificētu darbinieku brigāde uzsāks darbu un minimālos termiņos īstenos objekta demontāžu, konstrukciju sagriešanu un nogādāšanu metāllūžņu iepirkšanas punktā.

Darbi tiek veikti ievērojot visas darba drošības un aizsardzības normas.

Ir visas nepieciešamās atļaujas.

Pēc vienošanās, veicam objekta teritorijas uzkopšanu.

Utilizācija notiek ievērojot visas apkārtējās vides aizsardzības normas.

Menedžeris : Atis  +371 28258964, e-pasts atis@tolmetsvidzeme.lv