VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Metāllūžņi tiek iepirkti tikai un vienīgi saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 960 “Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību” no 13.12.2011.

Fiziskām personām, kuras nodod metāllūžņus SIA „Tolmets Vidzeme” metāllūžņu pieņemšanas laukumos, nepieciešams:

  • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas ID karti;
  • Bankas konta rekvizītus.

Melnie un krāsainie metāllūžņi no fiziskām personām visos SIA „Tolmets Vidzeme” metāllūžņu pieņemšanas punktos tiek iepirkti, noformējot pieņemšanas- nodošanas aktu, kuru paraksta klients un metāllūžņu iepirkšanas laukuma pilnvarotais pārstāvis.

Juridiskām personām, kuras nodod metāllūžņus SIA “Tolmets Vidzeme” metāllūžņu pieņemšanas punktos, ir nepieciešama preču pavadzīme- rēķins (preces pavaddokuments), pamatojoties uz kuru SIA “Tolmets Vidzeme” veiks preču- metāllūžņu iepirkšanu un tās apmaksu.

Ja preču pavadzīme- rēķins nav parakstīta no preces pārdevēja amatpersonas puses, personai, kura paraksta preču pavadzīmi, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jābūt iespējai veikt pārbaudi par tiesībām parakstīt juridiskās personas pavadzīmi.

APMAKSAS NOTEIKUMI

1. Metāllūžņi atbilstoši to izmēram, ķīmiskajam sastāvam, izcelsmes veidam un veiktajai pirmapstrādei, tiek iedalīti grupās- melnie un krāsainie metāllūžņi, kas tālāk tiek iedalītas metāllūžņu kategorijās.

2.Katrai kategorijai tiek piešķirts savs burtu un ciparu apzīmējums, kas tiek izmantots pieņemšanas dokumentos, specifikācijās un savstarpējā sarakstē.

3. Dažādu kategoriju metāllūžņiem ir dažādi pieņemšanas noteikumi, izmantošanas iespējas un arī atšķirīgas cenas.
Apmaksas summa par metāllūžņiem tiek aprēķināta, ņemot vērā lūžņu svaru, kategoriju un kvalitāti, kā arī konkrētajā laika posmā noteiktās iepirkuma cenas.

4. Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 960 apmaksa tiek veikta eiro, summu ieskaitot klienta norēķinu kontā.

5. Fiziskām personām, veicot samaksu par metāllūžņiem, SIA “Tolmets Vidzeme” ietur 10% iedzīvotāju ienākuma nodokli pamatojoties uz likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli un ieskaita to Valsts budžetā.

6. Juridiskām personām, izrakstot preču pavadzīmi- rēķinu par metāllūžņu pārdošanu, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.panta noteikumiem piegādāto metāllūžņu vērtībā jānorāda bez nodokļa, pavadzīmes PVN ailītē rakstot- Apgrieztā PVN maksāšana.

METĀLLŪŽŅU KVALITĀTES PRASĪBAS

Melnie un krāsainie metāllūžņi no fiziskām un juridiskām personām tiek iepirkti pamatojoties uz SIA „Tolmets Vidzeme” izstrādātiem un pieņemtiem tehniskiem noteikumiem- nolikumiem metāllūžņu pieņemšanai, kas nosaka pieņemamo metāllūžņu kvalitātes prasības.