Mājaslapā cenas ir informatīvas un uz darījuma reģistrēšanas brīdi var mainīties.

Aprēķinā automātiski tiek atņemts minimālais m/l piesārņojuma %.

* Aprēķinā automātiski tiek atņemts minimālais m/l piesārņojuma %
Kopā:
-

Veicot izmaksas fiziskai personai, tiek ieturēts arī iedzīvotāju
ienākumu nodoklis 10% apmērā no summas.

KategorijaCena EUR/t virs 0.2tMin. piesārņ. %*Vairāk
KategorijaCena EUR/kg virs 2 kgMin. piesārņ. %*Vairāk