Nodod savu veco auto utilizācijai jebkurā SIA “Tolmets Vidzeme” filiālē. Tas tiks norakstīts BEZ MAKSAS, izsniedzot likvidācijas sertifikātu, un Jums tiks samaksāts par nodotajiem lūžņiem.

Biežāk uzdotie jautājumi

SIA “Tolmets Vidzeme” filiālēs var norakstīt tādu transportlīdzekli:

 • kas ir vieglais transportlīdzeklis, kravas transportlīdzeklis līdz 3500 kg, tricikls vai kvadricikls, iesniedzot transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu un transportlīdzekļu numura zīmes, ja tādas ir;
 • kam netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu — motora, stūres mehānisma, šasijas, transmisijas;
 • kuram nav reģistrēts aizliegums norakstīšanas darbībai un nav reģistrēts aizliegums komercķīlu reģistrā;
 • kuru var identificēt pēc VIN numura (nedrīkst būt izgriezts);
 • kas netiks lietots un īpašnieks to turpmāk vairs nav paredzējis izmantot ceļu satiksmē, tad transportlīdzeklis ir jānoraksta, noformējot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (personas pase, personas apliecība).

Transportlīdzekli var norakstīt tā persona, kas:

 • ir transportlīdzekļa īpašnieks;
 • persona, kas ir iesniegusi t/l īpašnieka noformētu pilnvaru šīs darbības veikšanai, t.i.:
  • fiziskas personas izsniegtai pilnvarai nepieciešams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums, vai CSDD noformēta pilnvara;
  • juridiskai personai paraksttiesīgā persona pēc statūtiem vai juridiskās personas izsniegta pilnvara konkrētai personai;
 • ir transportlīdzekļa īpašnieks, kas iesniedz īpašuma tiesību maiņu apliecinošu dokumentu, ja transportlīdzeklim ir veikta īpašnieka maiņa, bet tas CSDD nav pārreģistrēts ieguvēja īpašumā. Īpašuma tiesību maiņu apliecinošs dokuments nav jāiesniedz, ja īpašuma tiesību maiņa noformēta, izdarot atzīmi CSDD reģistrā.

Pēc transportlīdzekļa norakstīšanas, auto īpašnieks, ja vēlas, var saņemt likvidācijas sertifikātu pie transportlīdzekļa pārstrādātāja vai pa e-pastu, vai pārliecināties par auto norakstīšanas faktu e-CSDD.

Samaksa par transportlīdzekli tiek aprēķināta, to nosverot uz sertificētiem svariem, noņemot no kopīgā svara piesārņojuma procentus, sareizinot ar cenu, kas noteikta filiālē par konkrēto kategoriju uz transportlīdzekļa nodošanas brīdi, un transportlīdzeklis tiek iepirkts kā:

 • 12AM kategorija, ja nodod pilnā komplektācijā;
 • 12M kategorija, ja transportlīdzeklis ir izkomplektēts (piem., bez motora);
 • 12A kategorija, ja transportlīdzeklis ir izkomplektēts un “attīrīts” no nemetāliskajiem piejaukumiem, kas pieskaitāms pie vieglajiem metāllūžņiem, skārda, kas piemērots pārstrādei tālākai ar presšķēri.

Ja transportlīdzekli nav iespējams nogādāt uz SIA “Tolmets Vidzeme” filiāli, piedāvājam transporta pakalpojumus par papildus samaksu.

Transporta pieteikšana pa sekojošiem telefoniem:

28611127 Ziemeļvidzeme: Valmiera, Cēsis, Vecpiebalga, Limbaži, Smiltene, Valka, Rūjiena, Salacgrīva.

25737660 Austrumvidzeme: Gulbene, Balvi, Alūksne.

Vieglo transportlīdzekli un kravas transportlīdzekli ar pilnu masu līdz 3500 kg var norakstīt CSDD klientu apkalpošanas centrā vai e-CSDD, nenododot apstrādes uzņēmumam, ja:

 • Reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis atrodas meklēšanā vairāk nekā gadu, vai CSDD klientu apkalpošanas centrā tiek iesniegts šo faktu apstiprinošs Valsts policijas izsniegts dokuments;
 • CSDD klientu apkalpošanas centrā tiek iesniegts dokuments, kurš apliecina, ka transportlīdzeklis ir gājis bojā, ko apliecina, piem., ārvalsts apstrādes uzņēmuma izsniegts transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāts, ārvalsts kompetentās iestādes (policijas, ugunsdzēsības dienesta) izsniegta izziņa par to, ka transportlīdzeklis gājis bojā un nodots pārstrādes uzņēmumā;
 • transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona apliecina, ka transportlīdzeklis ir iznīcināts un to nav iespējams nodot apstrādes uzņēmumam un par šo transportlīdzekli ir veikta dabas resursu nodokļa samaksa 165,00 eiro apmērā. Nodoklis nav jāmaksā, ja tiek norakstīts transportlīdzeklis, kas ir izsludināts meklēšanā vairāk nekā gadu vai tāds transportlīdzeklis, kuram darbības (reģistrācija vai tehniskā apskate) veiktas līdz 01.05.2004.(neieskaitot).

Kravas transportlīdzekli ar pilnu masu virs 3500 kg, autobusu, piekabi, puspiekabi, motociklu, mopēdu, triciklu vai kvadriciklu (tajā skaitā arī bezceļu) vai kuģošanas līdzekli noraksta CSDD. (https://www.csdd.lv/transportlidzekla-norakstisana-vieglie-auto-kravas-auto-lidz-3-500-kg-tricikli-vai-kvadracikli/vispareja-informacija)

Pēc transportlīdzekļa norakstīšanas tā pēdējais reģistrētais īpašnieks, vai turētājs transportlīdzeklim piešķirto numuru, gada laikā no transportlīdzekļa norakstīšanas dienas, var rezervēt cita transportlīdzekļa reģistrācijai, ja pirms vai pēc transportlīdzekļa norakstīšanas numura zīmes tiek nodotas CSDD klientu apkalpošanas centrā.

Pēc auto norakstīšanas iespējams var saņemt:

– atlikušā nodokļa atmaksu no Valsts ieņēmumu dienesta (VID),

– apdrošināšanas prēmijas daļu – no apdrošinātāja.